Utvecklas hos oss

Hos oss är du med och påverkar utvecklingen och utvecklar dig själv. Det är en drivkraft i det dagliga arbetet där vi lär av varandra, men också en grund för ett antal initiativ inom koncernen för att ge våra medarbetare möjligheten att växa. 

Kollegor för ett samtal i kontorsmiljö

Management- och mentorsprogram

Två av de initiativ som vi arbetar med är vårt Managementprogram och Mentorsprogram. Båda syftar till att hitta medarbetare med ledaregenskaper och ambitionen till personlig utveckling.

Deltagarna i Managementprogrammet nomineras av de lokala ledningsgrupperna. De som väljs ut av koncernledningen utbildas under ett år i bland annat affärsutveckling, ledarskap och ekonomi. De får även göra flera studiebesök inom koncernens olika delar och på andra intressanta företag. Parallellt har de ett uppdrag från koncernledningen.

Mentorsprogrammet vänder sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap. Målet för programmet sätts i ett trepartsmöte mellan närmaste chef, mentor och deltagare. Mentorerna jobbar utifrån modellen GROW i samtalsprocessen.

Talangprogram

Under våren 2019 lanserade NTM ett talangprogram med syfte att hitta framtidens digitala säljtalanger.

Talangerna ska vara digitala säljare i början av sin karriär. De ska vara hungriga på att utvecklas inom säljaryrket och ha en tydlig entreprenörsanda. Målsättningen är att de ska bli framtida stjärnsäljare inom koncernen.

De talanger som väljs ut får ett gediget utvecklingsprogram med en grundlig introduktion på alla avdelningar i mediehuset. Under sina åtta månader i programmet får de en diplomutbildning och ett gemensamt uppdrag som ska ge mediehusen ny kunskap om hur försäljningen kan utvecklas. Efter en tid får de eget säljansvar för att prova sina vingar i ordinarie säljarbete och eget projekt.

Läs mer på ntmtalangprogram.se

Ny som chef

Är man ny som chef väntar många nya arbetsuppgifter och utmaningar. För att ge cheferna en bra grund att stå på får alla som är nya chefer i koncernen en tvådagarsutbildning av HR-avdelningen.

Under utbildningen går man bland annat igenom chefs- och ledarskapets grunder, vad det innebär att vara chef inom NTM utifrån vår värdegrund, våra mål och vision. Vi tittar på vilket stöd som finns för cheferna i koncernen, hur uppdraget formas utifrån vår struktur i chefsåret. Vi ger deltagarna kunskap om hur personer med olika profiler kan verka bra tillsammans och hur ledarskapet kan anpassas för att möte olika personers behov och beteende.

Förutom information, diskussioner och tips ger utbildningsdagarna ett utökat kontaktnät med kollegor från olika delar av verksamheten.