Det fria ordet är grunden för vår verksamhet

Med vår journalistik granskar vi samhället och dess makthavare och bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi levererar lokala nyheter idag för ett bättre samhälle imorgon.

NTM är ett stiftelseägt företag. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. Företaget har inga kortsiktiga avkastningskrav så vi kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet och att garantera att vi kan fortsätta med det.

Redaktionellt ansvar

Vi arbetar enligt de pressetiska reglerna och enligt tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, och tar ansvar för allt vi publicerar. Behovet av trovärdig information är större än någonsin, men förtroende hos publiken är en färskvara som hela tiden måste förtjänas.

Socialt ansvar

En del av vinsterna som genereras till ägarstiftelserna ger vi som ekonomiskt stöd.

– Via Publicistklubbens stipendieorgan Hiertanämnden stöder vi yrkesutbildning för journalister.
– Vi stödjer 100-listan som arbetar för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser.
– Våra mediehus ger ett omfattande stöd till förenings-och idrottsrörelsen.
– Genom Unga begåvningar arbetar NT för att ge unga chansen till utveckling inom kulturell verksamhet.
– Genom Team 1217 arbetar Corren mot alkohol- och droganvändning bland ungdomar.
– Cancerfonden valdes av koncernens medarbetare som mottagare av årets julgåva 2019.

NTM:s värdegrund

Vi är lyhörda, resultatinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring.
Vi är förlåtande, toleranta och inkluderande. Dessutom har vi kul tillsammans.