Vår styrka är det lokala

NTM är en stiftelseägd koncern. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. Företaget har inga kortsiktiga avkastningskrav så vi kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet.

NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Kärnan i verksamheten är det redaktionella arbetet i våra mediehus, från Småland till Norrbotten. Vi är en stark aktör med nyhetskanaler som når cirka 70 procent av invånarna i våra områden. Våra medierådgivare och reklambyrån Fluid bedriver ett brett kommunikationsarbete och skapar lösningar för det lokala näringslivet att utveckla sin marknadsföring.

Flertalet av våra egna tidningar trycks i Pressgrannars och Tryck i Norrbottens moderna coldset-anläggningar. Vi trycker även andra publikationer där vi hjälper våra kunder från pre-press till leverans.

Vårt eget distributionsbolag Svensk Hemleverans har byggt upp ett starkt distributionsnät genom utdelningen av våra morgontidningar. Det ger oss möjligheten att erbjuda snabba, prisvärda och morgonpigga hemleveranser för både brev och paket i en effektiv och hållbar logistikkedja.