Vi är Sveriges största koncern för lokal media

Koncernens främsta syfte är att bedriva publicistisk verksamhet. Vår koncern är stiftelseägd, vilket garanterar oberoende journalistik och möjligheten att agera långsiktigt. Kärnan i verksamheten är våra mediehus, från Småland till Norrbotten, med nyhetskanaler som når cirka 70 procent av invånarna i våra områden. Vi är en stark aktör kommersiellt, där vi underlättar för det lokala näringslivet varje dag och skapar möten mellan företag och människor, och mellan företag.

Behovet av trovärdig information är större än någonsin, men förtroende hos publiken är en färskvara som hela tiden måste förtjänas. Vi arbetar enligt de pressetiska reglerna och enligt tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, och tar ansvar för allt vi publicerar.

Utvecklingen av mediebranschen går snabbt framåt, samtidigt som det är viktigt att veta var man kommer ifrån. Det fria ordet har varit kärnan för vår verksamhet i mer än 250 år, och vi har bara börjat. Vi ger lokala nyheter idag för ett bättre samhälle imorgon.