NTMs logotyp mot en mörkblå bakgrund

Lokala medier är en stark aktör i corona-krisen

Lokala medier är en viktig informationskälla för nyhetsrapporteringen kring Coronaviruset.

Under Corona-krisen har våra redaktioner kraftsamlat vilket också har resulterat i att antalet personer som tar del av nyheter i våra kanaler ökar.

Nästan 90 % av våra läsare anser att lokaltidningen är viktig just nu och drygt 70% anger att de är nöjda med rapporteringen.
I jämförelse med andra medier anser drygt 30 % att lokaltidningen till och med är mer viktig som kanal för nyhetsrapportering.

2020-07-02T08:12:58+02:00
Till toppen