NTM är Sveriges största koncern för lokal media

Vår kärna är den fria och oberoende journalistiken, men vi är en stor koncern med bredd i yrkesrollerna.

Vi är en stark aktör inom distribution, tryckeri och kommersiellt med roller inom försäljning, produktion för olika mediekanaler, ljud, video och utveckling av digitala lösningar. Vi underlättar för näringslivet att skapa kommunikation på den lokala marknaden. Vårt verksamhetsområde är i Östergötland, Västervik, Vimmerby, Uppland, Gotland, Sörmland, Västerbotten och Norrbotten.

I NTM-koncernen är vi alltid intresserade av att hitta drivna medarbetare som gör skillnad och bidrar till att vår organisation ständigt utvecklas och blir än bättre. Hos oss är du med och påverkar utvecklingen och utvecklar dig själv.

Lediga tjänster i vår koncern hittar du på JobbPlus.