SV   EN

Verksamheter i moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget består av både kommersiella enheter och gemensamma funktioner för koncernen.

Den kommersiella verksamheten består av:
Teknomedia, som producerar webbsajter, video samt reklam för internet, radio och tv.
NTM Nyhetsbyrå, som bevakar och uppdaterar webbsajter med nyheter under den tid då
redaktioner inte är bemannade. Tjänsten säljs både till externa kunder och till koncernens
samtliga webbsajter.
NTM TV, som hanterar utsändning och teknik både för koncernens tv-kanaler samt
externt.
NT Resecenter, som bedriver resebyråverksamhet i Norrköping och Linköping.

De koncerngemensamma funktionerna inom Norrköpings Tidningars Media AB består av it, administration, koncerngemensam försäljning och utveckling och Backoffice med kundservice och annonsproduktion, samt Redigeringsnavet, som färdigställer sidorna för koncernens tidningar.