SV   EN

NTM-mediernas publik

NTM:s medier har en stark position på sina lokala marknader. Publikens användning av våra publiceringskanaler mäts och verifieras av olika oberonde mätorgan. Här är länkar till officiella mätorgan för upplagor, räckvidd och webbtrafik:

Upplagor: TS
Räckvidd: Orvesto
Webbtrafik: Kia Index