SV   EN

Norrbottens Media utmanar PostNord

Norrbottens Media förvärvar lokala postoperatören Luleå Mail och har dessutom tecknat ett stort avtal med Bring Citymail. ”Vi utmanar nu PostNord på allvar i Norrbotten”, säger Norrbottens Medias VD Mats Ehnbom.

Med start den 1 februari 2016 har Norrbottens Medias helägda distributionsbolag NM Distribution AB genom köp övertagit den lokala postoperatören Luleå Mail i Luleå. Affären tillför NM Distribution kompetens inom brevområdet samt en volym lokalt i Luleå om ca 1,5 miljoner brevförsändelser per år. För kunderna innebär det att de nu kan nå ut i en betydligt större geografi till ett lägre pris med en lägre miljöbelastning.

- Ett viktigt förvärv för oss i vår strävan att växa som distributionsbolag och utmana PostNord. Vi når redan alla brevlådor med våra tidningsbud varje morgon, och kan därför erbjuda en bättre service till ett lägre pris, säger Mats Ehnbom, VD i Norrbottens Media och styrelseordförande i distributionsbolaget.

- Vi är väldigt nöjda med affären och är glada över att vår verksamhet landar i ett professionellt bolag som har ett bibehållet fokus på det lokala, säger Kaare Enbom, en av de tidigare delägarna i Luleå Mail.

Tillsammans med de övriga affärer NM Distribution gjort gällande utdelning av gratistidningar i Norrbotten och det nyligen tecknade avtalet med Bring Citymail blir NM Distribution en riktig utmanare till PostNord.

Avtalet med Bring Citymail är initialt värt 12-14 miljoner kronor i omsättning, med en potential att växa med ytterligare cirka 20 procent. NM Distribution kommer att dela ut de första breven av en total volym om cirka 10-12 miljoner brev med start sista veckan i mars i år.

- Vi har ett effektivt distributionsnät, kompetent personal och är ett miljömässigt bättre alternativ. Vår huvudkonkurrent, PostNord, transporterar alla brev från Norrbotten till Umeå för sortering och sedan tillbaka till Norrbotten – vår sortering sker på plats i Norrbotten, konstaterar NMD:s VD Leif Bergström.

- Luleå Mail är kända för sin höga kvalitet och serviceanda vilket vi på NM Distribution ska göra allt för att bibehålla i den integration med vår verksamhet som nu har startat och kommer att pågå en tid framöver, fortsätter Leif Bergström.

Personalen från Luleå Mail följer med i köpet. Antalet sysselsatta i distributionsbolaget kommer att öka med ett 10-tal anställda som en konsekvens av avtalet med Bring Citymail.
En mycket positiv effekt av att Norrbottens Media växer kraftigt på distributionsområdet är att tidningsdistributionen i glesbygd säkras.

- Digitaliseringen har gjort att många andra tidningsföretag tvingats reducera utdelningen av papperstidningen. När våra tidningsbud nu tar med sig fler produkter i utdelningen minskar kostnaderna för tidningsutbärningen, och vi har möjlighet att fortsatt dela ut tidningar i glesbygd. Det är oerhört glädjande, säger Norrbottens Medias VD Mats Ehnbom.