SV   EN

NTM och Bring i stort samarbete

Serviceutbudet på postmarknaden ökar i fler delar av landet, när Bring Citymail ingår ett nytt samarbete med NTM. Med start nästa år kommer post och paket att delas ut med morgontidningen i Östergötland, Västervik, Norrbotten samt Uppland.  

-Vi har goda erfarenheter av samdistribution av tidningar och post sedan tidigare. Hittills har vi med framgång samdistribuerat i Storstockholm, på Gotland och i Ystad. Det är ett utmärkt sätt att behålla god samhällsservice för utbärning av tidningar, post och paket utanför storstäderna, som gagnar både mottagare och samhället i stort. Det är också miljöeffektivt när vi delar ut tidningar, brev och paket på en och samma gång, säger Bring Citymails VD Patrik Östberg.

Efter årsskiftet börjar NTM att dela ut post och paket med morgontidningen i Östergötland, Västervik, Norrbotten och Uppland. Hushållen kommer att kunna få företagspost och små paket med tidningen tidigt på morgonen.

-Samdistributionen tryggar både utdelningen av morgontidningen och av brev och paket. I glesbygd kommer servicegraden att öka i och med samarbetet, eftersom vi framöver kommer att dela ut tidningarna tidigt på morgonen sex dagar i veckan inom glesbygdsområden som idag får tidningen på dagtid med posten, säger Jan Persson, VD NTM Distribution och UNT Distribution. 

Bring Citymail tar med det nya samarbetet nästa steg i sin expansion på den svenska postmarknaden och kommer att nå drygt 70% av Sveriges hushåll Detta är ytterligare ett exempel på Brings tillväxtplan, som tidigare främst har visat sig genom samgåendet med Pressens Morgontjänst i Stockholm 2014 och samarbetet med Tidningsutbärarna som startade tidigare i år.

– Med vårt nya samarbete ökar serviceutbudet på både post och paket i fler delar av landet. Vi når snart drygt 70% av Sveriges hushåll med företagspost, reklam och e-handelspaket, säger Patrik Östberg, VD Bring Citymail.

I NTM-koncernen ingår flera av Sveriges största lokala morgontidningar som Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Folkbladet, Motala & Vadstena Tidning, Västerviks-Tidningen, Upsala Nya Tidning, Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda, Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten. Vidare har man gratistidningar, webbplatser, mobil-, TV- och radiokanaler samt också tryckerier, distributionsbolag i Östergötland, Norrbotten, på Gotland och i Uppsala. NTM når cirka 600.000 hushåll.