SV   EN

Ny VD för Norrbottens Media AB

Mats Ehnbom har utsetts till ny VD, tillika chefredaktör och ansvarig utgivare för Norrbottens-Kuriren. NSD:s chefredaktör Kalle Sandhammar blir vice VD.

Norrbottens Media är, precis som andra svenska mediehus, inne i en digital omställningsfas. Läsarnas förändrade medievanor innebär förändrade förutsättningar och ställer nya krav på utvecklingen av medieföretagens journalistiska och kommersiella innehåll och distributionsformer. Den omställningen får i sin tur konsekvenser för organisations- och ledningsstruktur.

Styrelsen för Norrbottens Media väljer i det läget en lösning för den högsta ledningen där VD-jobbet för bolaget och chefredaktörsjobbet för Norrbottens-Kuriren kombineras i en tjänst. Detta får till följd att nuvarande VD:n Erik Ranängen slutar och från och med 1 november och ersätts av Mats Ehnbom, nuvarande chefredaktör och ansvarig utgivare för Norrbottens-Kuriren sedan snart åtta år. Kalle Sandhammar, nuvarande chefredaktör och ansvarig utgivare för NSD, kvarstår på sin tjänst och blir vice VD för Norrbottens Media.

- Med Mats Ehnbom som VD och Kalle Sandhammar som vice VD i ett tajt team formar vi nu ledningen för framtidens mediehus i Norrbotten. Nutidens och framtidens behov ställer krav på ett ledarskap i Norrbottens Media med närmare koppling mellan produkt och marknad. Inom NTM-koncernen har vi valt att kombinera VD- och chefredaktörsjobbet i Östergötland och i Uppsala och ser att den är framgångsrik i en tid då den redaktionella kompetensen behövs i VD-jobbet, säger Lennart Foss, styrelseordförande i Norrbottens Media och koncernchef i NTM-koncernen.

- Erik Ranängen har varit VD sedan 2009 och framgångsrikt enat ett företag som tidigare var två. Nu är vi en ny tid med nya behov och vi har därför gemensamt kommit fram till att det behövs ett nytt ledarskap, säger Lennart Foss.

Förändringen i ledningen påverkar inte den redaktionella konkurrensen mellan tidningarna.

- Vi är ett företag – men våra journalistiska produkter ska fortsatt utmana varandra redaktionellt. Tävlingen om nyheter gynnar innehållet i våra produkter och därmed också våra läsare, säger Mats Ehnbom.

- Det journalistiska innehållet är kärnan i vår verksamhet. Därför är det logiskt att vi som är chefredaktörer tillsammans tar ansvar för den yttersta ledningsstrukturen. Det utgör inget hinder för NSD:s och Kurirens konkurrens i spalterna, säger Kalle Sandhammar.

Mats Ehnbom kommer nu att fokusera på att leda arbetet med att ytterligare accelerera bolagets digitala omställning.

- Ett spännande uppdrag för mig i ett medieföretag som står väl rustat för framtiden. Både NSD och Norrbottens-Kuriren är urstarka varumärken och har klarat den svåra balansgången att både göra attraktiva pappersprodukter och framgångsrika digitala produkter samtidigt. Vi har i dag flera läsare än någonsin och en fantastisk digital räckvidd på våra produkter. Vi når i dag 90 procent av norrbottningarna 25 gånger per vecka. Det ger mycket goda förutsättningar för framtiden, säger Mats Ehnbom.

Erik Ranängen lämnar ett välskött och starkt Norrbottens Media.

- Jag har varit VD för Norrbottens Media i sju år och före det var jag VD för tryckeribolaget i fem år, jag har varit i Mediehuset i tolv år. Nu är det dags för mig att göra något annat. Jag har under de sju år jag varit VD på NMAB varit med och byggt ett företag som arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Jag har gjort det jag avsåg att göra med företaget och jag känner att det är dags för mig att hitta nya utmaningar. Vad jag ska göra är inte klart men jag ser fram emot nya, spännande uppdrag.