SV   EN

23 säljare i NTM är IAB-certifierade

Under vårterminen har ett stort utbildningsprogram om den digitala affären och dess ekosystem samt digital marknadsföring och annonsförsäljning i digitala kanaler genomförts inom NTM.

Det har varit dels ett allmänt program för alla säljare, dels en fördjupningsdel för digitalsäljare och digitala chefer och specialister, allt för att öka kunskaperna. Fördjupningsdelen har nu avslutats med en certifiering. Certifieringen har utförts av branschorganisationen IAB Sverige*

23 säljare inom NTM-koncernens mediehus och NTM:s digitala säljorganisation Riktad Digital har genomfört IAB-certifieringen. IAB har certifierat totalt 44 säljare i Sverige och räknar med att det blir ytterligare 100 innan årets slut.

-Vi satsar hårt på vår digitala utveckling och för att öka vår digitala kompetens. IAB-certifieringen är en kvalitetsstämpel som ger oss möjlighet att ytterligare hjälpa våra kunder att göra ännu bättre affärer, säger NTM:s koncernchef Lennart Foss.

-Vår ambition är att fortsätta utveckla vår personal så att vi hela tiden ligger på en mycket hög kunskapsnivå inom digital marknadsföring och digital publicering, säger Lennart Foss.

Vi har dessutom precis slutfört rekryteringen av fyra personer till vårt nya kunskapscenter inom beteende och målgruppsdata, yield management och automatiserad handel, vilket innebär att vi kan utveckla vårt digitala erbjudande ytterligare.

*IAB Sverige är en branschorganisation för landets intressenter inom digital marknadskommunikation. IAB:s certifiering av onlinesäljare fastställer och sätter grundkraven för den kunskap inom digitalbranschen som krävs för proffs inom digital reklam. http://iabsverige.se