SV   EN

NTM storsatsar på analys av digital trafik och försäljning

NTM bygger nu upp en ny avdelning för analys, yield och adoperations. Samtidigt bygger vi upp en ny försäljningsorganisation.

Intelligens, information och data är grunden för det nya moderna digitala medieföretaget.

NTM befinner sig i förändring, från ett traditionellt medieföretag till ett medieföretag i den digitala tidsåldern.

En framgångsfaktor i denna förändring är företagets kapacitet att analysera data för att kunna öka sin publik och sina intäkter. Vi vill ge våra kunder effektiva digitala informations- och marknadskanaler, där vi med kreativitet och modern teknologi kan lösa våra kunders behov av information och marknadskommunikation. Vi har idag verktyg för analys, segmentering, samt individanpassad annons- och innehållsleverans.

Men vi vill mer. Vi bygger nu upp en ny avdelning för analys, yield och adoperations. Samtidigt bygger vi upp en ny försäljningsorganisation.

Vill du vara med på en spännande och utvecklande resa i ett företag som satsar på framtiden? Läs mer om tjänsterna här.