SV   EN

Ägarförändring i NTM

En av Östgöta Correspondentens tidigare ägare, Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning, har sedan Norrköpings Tidningars förvärv av Östgöta Correspondenten 2008 varit delägare i NTM till cirka 10 procent. Sedan 2010 har UNT:s stiftelser innehaft cirka 20 procent av aktierna i NTM.

Parterna har nu enats om att NT och UNT:s stiftelser förvärvar Ridderstads stiftelses samtliga aktier. I och med förvärvet kommer NT att äga cirka 78 procent och UNT:s stiftelser cirka 22 procent av NTM.