SV   EN

NTM och Expressen i digitalt annonssamarbete

Expressen och mediekoncernen NTM har avtalat ett omfattande digitalt samarbete och kopplar därigenom ett starkt grepp kring de lokala marknader där NTM redan tidigare är en dominerande medieaktör. Samtidigt skapas gemensamt ett starkt digitalt rikserbjudande.

Först ut lanseras ”Reach” ett digitalt räckviddspaket på Expressen.se och NTM:s samtliga sajter. Paketet får hög digital räckvidd i ett antal strategiskt viktiga geografiska områden.  

– Expressen har under 2013 haft en stark tillväxt i alla digitala kanaler, säger Expressens VD, Bengt Ottosson. Genom samarbetet med NTM stärker vi vår gemensamma position på flera stora och viktiga marknader.

– Genom samarbetet kan NTM och Expressen erbjuda våra kunder en betydligt starkare och bättre produkt både på den nationella och de lokala och regionala marknaderna, säger NTM:s koncernchef Lennart Foss

I NTM-koncernen ingår bland annat tidningarna Östgöta Correspondenten, Norrköpings Tidningar, Norrbottens-Kuriren, NSD, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Upsala Nya Tidning, Folkbladet, Västerviks-Tidningen och Motala & Vadstena Tidning.

– Samarbetet med NTM är ett ytterligare ett steg i vår offensiva satsning på att utveckla våra digitala annonserbjudanden, säger Expressens annonsdirektör Alexander Lydecker.

– Vi har det senaste året haft ett kraftigt ökat fokus på våra digitala produkter och ser en dramatisk tillväxt i både trafik och intäkter. Genom vårt samarbete med Expressen kan vi nu erbjuda en ännu bättre produkt. säger Sören Andersson, vVD och ansvarig för NTM-koncernens digitala erbjudanden.

– Vi satsar stort på att utveckla våra digitala kanaler och det här samarbetet gynnar våra kunder. Dessutom stärker vi vår position på riksmarknaden vilket är oerhört intressant, säger Daniel Fixelius, marknadschef på UNT.