SV   EN

Motala & Vadstena Tidning till NTM-koncernen

I dag har förhandling inletts avseende att Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB säljer Motala&Vadstena Tidning till NTM-koncernen, där bland annat Norrköpings Tidningar och Östgöta Correspondenten ingår.

Motala&Vadstena Tidning når 23 000 personer med lokaltidningen sex dagar i veckan och till det en nyhetssajt med ungefär 20 000 unika webbläsare i veckan.

- Motala&Vadstena Tidning blir ett positivt tillskott för NTM-koncernen som redan idag aktivt bevakar regionen. Motala&Vadstena har en stark position och goda relationer som vi vill fortsätta utveckla. Detta innebär ökade möjligheter för heltäckande erbjudanden vad gäller lokala nyheter och annonslösningar, säger Lennart Foss, vd NTM-koncernen.

Verksamhetsövergången planeras att ske under hösten.

- Detta är en mycket lyckosam lösning för verksamhetens långsiktiga utveckling. I den här överenskommelsen är alla vinnare - läsare, annonsörer och personal, säger Lena Larsson, vd Promedia.

För mer information:
Lennart Foss vd NTM-koncernen AB, 070- 658 69 58
Lena Larsson, vd Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB, 070-529 43 99