SV   EN

Ägare

Norrköpings Tidningars Media AB, NTM, med säte i Norrköping, ägs till 78 procent av Erik och Asta Sundins Stiftelse genom Norrrköpings Tidningars AB samt till 22 procent av de Johanssonska stiftelserna - Axel Johanssons Minne,  Axel Johanssons donation samt Axel Johanssons understödsfond - genom Axel Johansson Upsala Nya Tidnings Förvaltning AB.