SV   EN

Styrelse

Styrelsen består av:
· Magnus Hall, ordförande
· Gustaf Douglas
· Claes Egnell
· Jörgen Sandström
· Henriette Zeuchner
· Katarina Kämpe
· Anna Elbkvist, arbetstagarrepresentant
· Zenaida Hadzimahovic, arbetstagarrepresentant
· Kenneth Trybom, arbetstagarrepresentant
· Jonas Lindahl, arbetstagarsuppleant
· Ulla Eriksson, arbetstagarsuppleant
· Anna Isaksson, arbetstagarsuppleant