SV   EN

Översikt och nyckeltal

 

Flerårsöversikt 2011 2012 2013 2014 2015 
Belopp i Mkr          
Intäkter 1 827 1 836  1820  1865 1810
EBITA (Resultat före avskrivning av goodwill)  110 71 68  19 -3
EBIT (rörelseresultat) 61 21   -25 -78 -94
           
Nyckeltal          
Tillväxt % 4,0% 0,5%  -0,9%  2,4% -2,9%
Rörelsemarginal % 3,3% 1,1% neg neg neg
Soliditet % 55% 53%  51%  55% 55%

Från och med 2014 tillämpas redovisningsprinciper enligt K3. 2013 års uppgifter har omräknats enligt K3.


 

Årsredovisning NTM 2014

Årsredovisning NTM 2013

Årsredovisning NTM 2012  

Årsredovisning NTM 2011