SV   EN

Översikt och nyckeltal

 

Flerårsöversikt 2012 2013 2014 2015 2016
Belopp i Mkr          
Intäkter 1 836 1820 1865  1810 1747
EBITA (Resultat före avskrivning av goodwill)  71 68  19 -3 0
EBIT (rörelseresultat) 21 -25 -78  -94 -91
           
Nyckeltal          
Tillväxt % 0,5% -0,9% 2,4%  -2,9% -3,5%
Rörelsemarginal % 1,1% neg neg neg neg
Soliditet % 53%  51% 55%  55% 54%

Från och med 2014 tillämpas redovisningsprinciper enligt K3. 2013 års uppgifter har omräknats enligt K3.


Årsredovisning NTM AB 2016

Årsredovisning NTM AB 2015

Årsredovisning NTM AB 2014

Årsredovisning NTM AB 2013

Årsredovisning NTM AB 2012