SV   EN

NTM TV-Produktion

NTM TV-produktion är en enhet inom NTM som driftar koncernens två tv-kanaler: 24Corren och 24nt.

Tv-kanalerna tillhör de lokala mediehusen och producerar sina egna nyhetsinslag, men de ingår även i ett samarbete där de alla arbetar efter ett gemensamt format och med samma teknik. Detta sker under ledning av NTM TV-Produktion.

NTM TV-produktion sköter tv-kanalernas distribution och tekniska support. Dessutom hanteras all rörlig bild på koncernens alla webbsajter av NTM TV-produktion.

De ansvarar också för programproduktion samt sändningar och produktion av live-event till 24nt och 24 Corren.

Kontakt:
Oskar Karlsson
E-post