SV   EN

IT-avdelningen

IT-avdelningen är en koncerngemensam funktion som arbetar för alla koncernens bolag. Uppdraget är att förvalta koncernens IT-system så att de ger så stor nytta för verksamheten som möjligt. För att lyckas med detta finns systemansvarig personal som är specialister inom sina olika systemområden, liksom supportpersonal som servar medarbetarna ute i koncernen. Huvudkontoret ligger i Norrköping men avdelningen har även personal i Luleå, Uppsala och i Visby.

Inom it-avdelningen hanteras drift, utveckling och support för flertalet av koncernens system, nätverk och klienter. Det rör sig om allt från generella system så som operativsystem och e-post till mer specialiserade system för redaktioner, annons, tryckerier, distribution, ekonomi med flera.

Driftmiljön består huvudsakligen av ett centralt datacenter fördelat på två olika städer. Det är en modern, högt virtualiserad miljö för både servrar och klienter. Man arbetar mycket med olika automatiserade flöden, dels för att hantera material för de olika systemen och dels för att hantera administrativa processer i miljön. Målet är att minimera det administrativa arbetet till förmån för utveckling och proaktiva insatser.