SV   EN

Backoffice

Backoffice är en koncerngemensam funktion som arbetar för hela NTM-koncernen. Omfattningen av uppdragen varierar i utsträckning mellan olika delar av koncernen. Organisationen omfattar idag cirka 85 personer och leds av Lennart Petersson. Backoffice är i huvudsak placerat i Norrköping. Verksamheten är uppdelad inom två huvudområden: Produktionscenter och Kundcenter.

Produktionscenter ansvarar för annonsproduktion och formatplanering för större delen av koncernens tidningar, både prenumererade och gratistidningar.

Formatgruppen planerar tidningarnas format tillsammans med respektive redaktion. Gruppen placerar ut samtliga annonser inklusive eftertext. Produktionsgruppen producerar större delen av tidningarnas annonser, dessutom hanteras färdiga annonsmaterial som antingen kan komma från de olika tidningarnas kreativa grupper eller från annonsörer/mediebyråer.
Formatgruppen hanterar även kontakten med tryckerierna avseende leverans av tryckfärdigt material till den dagliga tidningsproduktionen och andra uppdrag, exempelvis bilagor.

Kundcenter hanterar förutom telefonservice med växelfunktionen för större delen av koncernen även kontakten med privatkunderna. Detta innefattar hantering av annonsärenden (privat/förening), prenumerationsärenden och reklamationer/utebliven tidning. Kundcenter har sin huvudplacering i Norrköping men bemannar reception/kundmottagning på ett antal lokala kontor.