SV   EN

Teknomedia

Teknomedia är ett utvecklingscenter för nya medier inom NTM AB, Norrköpings Tidningars Media AB och innehar kompetens bl. a kring flerkanalspublicering, webb, film, TV, mobil etc. Teknomedia är en trygg och säker, väl etablerad, leverantör av webblösningar, publiceringssystem, film- och ljudproduktioner, utveckling och förvaltning. Teknomedia har förutom NTM AB som uppdragsgivare med kunder inom hela Sverige.

Idag består organisationen av cirka 50 medarbetare och finns på tre orter; Norrköping, Linköping och i Luleå. Huvudsäte är i Norrköping. Cirka 30 personer arbetar med design och systemutveckling och över 20 personer arbetar med film och ljudproduktion. Organisationen utvecklas och växer ständigt.

NTM är en mediekoncern där den största och främsta uppgiften är att förse målgrupperna med nyheter och information och tillhandahålla dem i så många kanaler som möjligt. Där koncernen och dess tidningar finns är målet att vara ett fullvärdigt mediehus med tjänster för såväl läsare som annonskunder. Teknomedias uppgift är att se till att marknadskännedom, kompetens och lättanvända verktyg finns för att nyhetsrapportering, annonsering och dialog med läsare ständigt ska utvecklas. Även interna behov för kontrollsystem, flöden och hjälpmedel i verksamheten levereras av Teknomedia.

Kontakt:
Marie Skagerström, verksamhetschef
Andreas Hult, chef film & ljud
Stefan Widar, försäljningschef


Hemsida: teknomedia.se